Türkiye Cumhuriyeti

Karakas Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ağustos 2017 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ilişikin Trt Duyurusu , 14.07.2017

1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince, Ağustos 2017 er celbinde silah altına alınacak yükümlülerin celp ve sevk faaliyetlerine ait tebliğ yerine geçecek Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Daire Başkanlığı'nın duyurusu ekte sunulmuştur.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- TRT Duyurusu.pdf