Türkiye Cumhuriyeti

Karakas Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ysk Duyurusu , 13.02.2017

Yüksek Seçim Kurulu Duyurusu:


12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayılı kararla, Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Halkoylamasında "298 sayılı Kanunun 94/C maddesinde yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenlerin, yurtdışı temsilciliklerinde ve ihtiyaç duyulması halinde yerel makamların uygun göreceği diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilmelerine, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde oy kullanmaları yönünde bir sınırlandırma bulunmadığından, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda da oy kullanabilmelerine karar verilmiştir.